Blogg

Viryayoga, yoga, yinyoga oxelösund, sommaryoga

Flexibel kropp ger ett flexibelt sinne

Yoga har under åren ökat min medvetenhet om min kropp men det har inte alltid varit så när man har haft arbete, familj och fem barn att tänka på i första hand. Men i och med min ökade kroppsmedvetenhet har också riskerna för att skada sig minskat. Våra kroppar reagerar ju ständigt på vad vi tänker och känner. Men motsatsen gäller också – våra kroppars tillstånd påverkar också hur vi känner och tänker. En flexibel och smidig fascia sägs ge ett flexiblare intellekt. Dessutom talar kroppen om för oss vilka känslor vi bär på och ju bättre kontakt vi har

Läs hela artikeln