Coachande samtal

Jag finns för Dig som längtar efter att få en förändring i Ditt liv och erbjuder coachande samtal. Här nedan har jag sammanställt några exempel på frågor Du kan ställa Dig.

🌸Håller Du fast vid något som Du egentligen borde släppa taget om hos Dig själv och i relation till andra som tex partner, jobb, jobbiga tankar etc.

🌸 Är det något karaktärsdrag, sätt att vara på etc som Du önskar mer av eller mindre av hos Dig själv och i relation till andra?

🌸 Lever Du för andras skull eller får Du plats själv?

🌸 Finns det något Du skjuter upp från att göra – något Du verkligen vill?

🌸 Ifall det skulle finnas någon i dina nära relationer, som har en vinst av att Du inte förändras. Väljer Du ändå att förändra Dig själv, trots att det påverkar Dina nära relationer?

Har Du bestämt Dig på något specifikt område att ändra Ditt liv på, ta då kontakt med mig så assisterar jag Dig som coach. Det viktigaste är att Du får en fördjupad kontakt med Dig själv och därmed ökad balans i Ditt liv.

Pris för en session (60 min) 750:-

Erbjudande vid fyra sessions (4 x 60 min) 2 750:-

Jag erbjuder även yoga, meditation och retreats där din inre sanna källa för energi, harmoni, balans, kreativitet, kärlek och glädje får blomstra.

Rum för coachande samtal vid havet

Med värme 🌸 Lena Thurner 🌸
Kontakt: lena.thurner@prahna.se