Livsstilsanalys

FirstBeat– En livsstilsanalys som hjälper till att hitta balansen mellan arbete, fritid, vila och att kontrollera stress.

Grundar sig på 20 år av forskning och erfarenhet kring hjärtfrekvens och Livsstilsanalys

hjärtfrekvensvariabilliteten och som omvandlar hjärtslagsdata till personlig feedback. Över 2000 specialister använder Firstbeat, såsom företagshälsovård och direkta hälsoprogram med organisationer, hälsocoaching, rehabilitering och forskning. Livsstilsanalysen ger en omfattande bild av välbefinnande i samband med arbete, fritid och vila. Den synliggör stress, motion och sömn på ett nytt kraftfullt sätt.

Analysen hjälper till med:

  • Att kontrollera stress genom att identifiera faktorer som orsakar stress samt identifiera belastande faktorer i privatlivet och på jobbet.
  • Därmed undvika utbrändhet och utmattning.
  • Att öka återhämtningen med bättre återhämtning för mer energi och bättre fokus samt ta del av sömnkvaliteten och påvisa om mängden sömn är tillräcklig.
  • Att motionera rätt genom att påvisa motionens hälso- och konditionsfördelar och hjälpa till att hitta den optimala motionsnivån.

Hur det går till:

Man får hem ett paket med instruktioner och mätinstrument samt får fylla i en enkät med både personliga uppgifter och mätuppgifter. Hjärtslagsmätning med tre dagars mätningar av arbete fritid och vila. Mätningen genomförs genom att elektroder fäst på kroppen vid nyckelben och bröstkorg. Man startar på morgonen dag 1 och avslutar på kvällen dag 3. Under tiden skriver man en dagbok där man fyller i sina aktiviteter. Därefter skickar man tillbaka mätinstrumenten. Data analyseras som blir en personlig rapport och man får feedback från din Lic Stresscoach Lena Thurner med råd för att förbättra hälsan och hantera stress.

Bokning och information

Kontakta Lic Stresscoach: lena.thurner@prahna.se

Firstbeat Livsstilsanalyser har redan genomförts på över 350 000 anställda i Europa för att motverka stressrelaterad ohälsa.