Meditationskurs

  1. KURS där du får lära dig att kontinuerligt träna upp dig i MEDITATION

Träning är svårt – med det är ju genom motstånd som vi också kan stärka oss

En Kurs där du växer i din MEDITATION och SJÄLVKÄNNEDOM 

Kursen i meditation hjälper dig att uppnå ett större lugn, mental vingbredd och få en ökad koncentrationsförmåga framförallt i pressade situationer. Den hjälper dig att kunna hantera svårigheter på ett bättre sätt och få en ökad medvetenhet för dina reaktionsmönster, impulser och tankar.

Meditation gör att du får fatt i din inre visdom och modet att faktiskt vara dig själv och stå stadigt. Då kan du också låta andra vara där de är utan dras med i deras drama.

Meditationen gör dig mer lyhörd och gör att du kan fatta klokare beslut och sätta tydligare gränser. Du laddar batterierna i vardagen och blir mer närvarande och det håller oss på vägen mot insikt, kraft och klarhet.

Många är rädda för att meditera, för de vet inte om de klarar att möta det som finns där inne. Det är då det blir viktigt med en teknik att hitta en distans till det som kommer upp. Att helt enkelt inse att vi inte alltid är våra tankar eller trauman. Och att tankar inte alltid behöver utveckla sig till känslor. Meditationen hjälper oss att få utrymme mellan tankarna, mellan andetagen och att få distans till det som uppträder på den mentala scenen. Att se tankarna på avstånd gör att man inte alltid behöver identifiera sig med dem. För när vi blir våra tankar ökar pulsen, stresshormoner utsöndras i större takt och vi tappar perspektiven då vi överlämnar vår autopilot till reaktioner.

Det finns inga genvägar om man vill uppnå ökad skärpa och mental kraft i livet. Vi måste göra jobbet även de dagar då det känns tungt. Gör man uppehåll märks det direkt i hur man mår. Det bästa är att börja hitta en daglig rutin som håller. Där man börjar med några få minuter och sakta ökar på. Att meditera på morgonen är att föredra. Vi lever i en brusig värld där mycket tävlar om vår uppmärksamhet. Det är lätt att tappa skärpa, fokus och integritet och takten gör att vi blir beroende av att bli underhållna hela tiden och att få svar direkt. Sedan hinner livet ifatt oss emellanåt och då känner vi oss tomma, orkeslösa och ensamma.