Örtkonsultation

Lena Thurner- Ört föredrag

Örtkonsultation

Syftet med en örtkonsultation är att förstå bakomliggande orsaker till de symtom kroppen visar. Vi tittar på vilka funktioner som kan behöva stödjas i kroppen och försöker hitta en röd tråd för att se svagheter och obalanser som påverkat hälsan under åren och resulterat i de symtom som finns idag.

Utifrån svaren på ett frågeformulär förbereder jag en skriftlig sammanställning som vi sedan samtalar kring under konsultationen. Du får värdefulla tips & råd om hur du kan balansera din hälsa med hjälp av det gröna apoteket, kost, andningsövnigar och evt läkande yoga – allt nedtecknat så att du i lugn och ro kan läsa igenom hemma.

Konsultationen tar ca 75 min.

Inför besöket.

När du bokar din konsultation får du ett frågeformulär att fylla i. Skicka /lämna in det minst en vecka före konsultationen. Ca 75 min 800:-

Vid betalning skickas frågeformuläret ut