Stärk dig själv, genom dig själv!

Stressrelaterade hälsoutmaningar och kronisk stress leder till stort lidande och kaos för många individers hälsa runt om i världen idag. För när vi upplever negativa upplevelser, en negativ stressrespons,  så sätter sig det i kroppen.

Vi vet att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

Hundratusentals blir sjukskrivna varje år och många blir långtidssjukskrivna och detta är ju ett slöseri med människors kunnande och självkänsla!

När vi möter stress bildas det neuromuskulära mönster för att hantera och skydda oss från den situationen. Vi upprätthåller denna aktivering även efter att ”stressorn” har eliminerats. Detta beteende hindrar oss från att korrekt bearbeta eller mobilisera stress. På samma sätt kan individer fastna i tankecykler som kontinuerligt aktiverar ett fysiologiskt svar, vilket begränsar deras tolerans och förmåga att hantera ytterligare stressfaktorer. Det vill säga sårbarheten ökar.

En fysiologisk stressrespons inträffar i alla kroppens system, som i slutändan interagerar med varje cell. Det är inte konstigt att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

Viktigt att lösa de grundläggande obalanserna i kroppen!

Ge dig själv eller dina anställda en möjlighet att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på stagnerad energi samtidigt som du återställer din förmåga till resiliens (motståndskraft). Vem vill inte ha ökad livskvalitet?

Jag vill hjälpa dig!

Jag använder mig av ACT, kroppsorienterade terapier och djupavslappning samt en förståelse till din kropp, och tolka och förhålla dig och ta kontroll till de symptom och ”budskap” som kommer från din kropp.

Om man har upplevt svåra svårigheter kan man ha blivit tvungen att ”tysta” kroppen genom att aldrig lyssna på den. Då minskar förmågan att avläsa kroppen successivt. Alla kan lära sig att förstå sin kropp. Om de vill försöka kommer de att upptäcka att det är den säkraste vägen till att känna sig tryggare och mer stabil, och för i förlängningen till att må allt bättre.

Välkomna till Stressterapi och coaching där jag vill ge dig möjligheten att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på eventuell stagnerad energi och samtidigt återställa din förmåga till resiliens (motståndskraft).

”Prova på” erbjudande!   

Stressterapi och coaching för endast SEK 695* för 3 sessions

*(gäller endast privatpersoner och tider inbokade under mars-april) därefter gäller ordinarie pris SEK 650 (60 min).

Detta i ett led i att jag vill integrera min nya utbildning inom Somatic Stress Release™

Anmälan 

Tips! En video där Dr Joe Dispenza berättar hur vi kan bryta stressresponsen.