Stärk dig själv, genom dig själv!

Stressrelaterade hälsoutmaningar och kronisk stress leder till stort lidande och kaos för många individers hälsa runt om i världen idag. För när vi upplever negativa upplevelser, en negativ stressrespons,  så sätter sig det i kroppen.

Vi vet att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

Hundratusentals blir sjukskrivna varje år och många blir långtidssjukskrivna och detta är ju ett slöseri med människors kunnande och självkänsla!

När vi möter stress bildas det neuromuskulära mönster för att hantera och skydda oss från den situationen. Vi upprätthåller denna aktivering även efter att ”stressorn” har eliminerats. Detta beteende hindrar oss från att korrekt bearbeta eller mobilisera stress. På samma sätt kan individer fastna i tankecykler som kontinuerligt aktiverar ett fysiologiskt svar, vilket begränsar deras tolerans och förmåga att hantera ytterligare stressfaktorer. Det vill säga sårbarheten ökar.

En fysiologisk stressrespons inträffar i alla kroppens system, som i slutändan interagerar med varje cell. Det är inte konstigt att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

Viktigt att lösa de grundläggande obalanserna i kroppen!

Ge dig själv eller dina anställda en möjlighet att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på stagnerad energi samtidigt som du återställer din förmåga till resiliens (motståndskraft). Vem vill inte ha ökad livskvalitet?

Jag vill hjälpa dig!

Jag använder mig av ACT, kroppsorienterade terapier och djupavslappning samt en förståelse till din kropp, och tolka och förhålla dig och ta kontroll till de symptom och ”budskap” som kommer från din kropp.

Om man har upplevt svåra svårigheter kan man ha blivit tvungen att ”tysta” kroppen genom att aldrig lyssna på den. Då minskar förmågan att avläsa kroppen successivt. Alla kan lära sig att förstå sin kropp. Om de vill försöka kommer de att upptäcka att det är den säkraste vägen till att känna sig tryggare och mer stabil, och för i förlängningen till att må allt bättre.

Välkomna till Stressterapi och coaching där jag vill ge dig möjligheten att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på eventuell stagnerad energi och samtidigt återställa din förmåga till resiliens (motståndskraft).

Stressterapi och coaching för endast SEK 1325* för 3 sessions 

*(gäller endast privatpersoner och tider inbokade under okt-dec 2021) därefter gäller ordinarie pris SEK 750 (60 min).

Detta i ett led i att jag vill integrera min nya utbildning inom Somatic Stress Release™

Anmälan 

Tips! En video där Dr Joe Dispenza berättar hur vi kan bryta stressresponsen. 

 

Stresshanteringskurs Online

Lär dig att hantera svåra stunder i livet

Du behöver inte passa någon dag eller tid utan kan följa det i din takt. under 15 veckor (Därefter finns allt kvar i 6 mån).

Du tar del av kursen genom att vara med i en sluten Facebookgrupp "Livskraft"

Pris 995:- (använd ditt friskvårdsbidrag)

Tips! Bra att ha hörlurar och lyssna på kursen.

Är du utmattad eller nära en utmattning och/eller sjukskriven kan du även ta del av det extra fördjupningsmaterial som jag delar med mig av. Jag guidar och berättar om utmattningssyndromets olika faser och hur vi på bäst sätt kan ta oss igenom olika förlopp. Dock är detta fördjupningsmaterial inte inspelat utan läggs endast ut som text material.

Livskraft är en online-kurs som riktar sig till dig som upplever någon form av stressproblematik (alternativt sorg eller har gått igenom ett trauma i ditt liv). Livskraft ger dig ACT-verktyg (tredje vågens KBT) för att hjälpa dig själv och andra med att hantera olika typer av stress .

Med ett inkännande förhållningssätt möter vi oss själva och utvecklar vår medkänsla och hur vi kan hantera våra tankar, och optimera andning och återhämtning. Så olika övningar och konkreta förändringar i vardagen så tränar du din hjärna i trygghet och lugn.

Valfri start

Du får varje vecka, under 15 veckor, tillgång till ett program för stresshantering med handfasta och konkreta tips på hur vi kan läka oss själva (ev bli kvitt ångest och negativa tankar) samt skapa det liv vi längtar efter. En kurs för alla som vill lära sig att leva mer harmoniskt.

Innehåll varje vecka:

 • Kursen följer en röd tråd med inspelade föreläsningar tillsammans med text övningar, utmaningar och en summering
 • Fördjupningsavsnitt för dig med utmattningsdepression och/eller övervikt
 • Inspelade meditationer/mindfulness, andnings- och yogaövningar

Utifrån:

 • ACT (acceptance and Commitment Therapy)
 • Mindful Self-compassion
 • Kroppens biokemi
 • Andningsteknik (bl a med tips på hur du kan gå ner i vikt)
 • Yoga och kroppsterapi och annat från min erfarenhet som Stresscoach, traumaanpassad terapi och Yogalärare
 • Embodiment work & Somatic Stress Release techniques

För dig som:

 • Lider du av nedstämdhet, oro eller ångest
 • Trött, håglös och har diffusa besvär
 • Söker verktyg som mindfulness, stresshantering och meditation för återhämtning efter en utmattning
 • För dig som önskar effektiva ACT-verktyg för att hantera såväl arbete som vardag så är det här kursen för dig.
 • Vill du vidare i din yrkesroll och ha större kunskap om ohälsa kopplat till stress så kommer utbildningen ge dig nödvändig information.
 • Med hjälp av rätt verktyg kan vi lära oss att möta stress, motverka stressrelaterad ohälsa och förebygga stressrelaterade sjukskrivningar samt hitta effektiva vägar fram för stresshantering

Nedan ser du lite av innehållet vecka för vecka. En del är grundkurs och en del är fördjupning som Ni väljer själva om Ni vill lyssna på/läsa:

 1. Vikten av återhämtning (symptom, självtest, stressbeteenden, återhämtning, kortvarig jmf långvarig stress, vår stress muskel)
 2. Medveten andning och biokemi (näsan, viktkontroll, övningar - det kraftfullaste verktyget för att sänka inre stress samt vad som händer i kroppen vid stress med tanke på biokemi - obalans i hormonerna? stress & bukfetma)
 3. Effektiva sätt att hantera stress (motion, korta pauser regelbundet, medveten närvaro/övningar tex kroppsscanning, sömn, tips vid sömnsvårigheter, vanliga utmaningar vid medveten närvaro, sömndagbok och egen lymfmassage)
 4. Självmedkänsla (behandlar en vän, jmf självkänsla, självmedkännande test, självkritik, Yin och Yang, medveten närvaro, motstånd, backdraft)
 5. Vad vill du att ditt liv ska handla om? (livskompassen/livsvärde, konkreta beteenden i vardagen, borden och måsten jmf jag väljer)
 6. Förändra det som inte fungerar (problemlösning/ kartläggning, livsregler/undermedvetna tankar och normer som hinder, övning göra tvärtom, kroppens 5 spänningsmönster)
 7. Acceptans – att göra plats för det som är ofrånkomligt (sinnesrobönen, om lidande, känslor och acceptans, Lyckofällan, ACT, tankar, vem är du? Observerande jaget, Hexaflex)
 8. Utveckla kärleksfull vänlighet (Leva innerligt, omfamna det goda, självuppskattning, kroppens egen väg till välmående - vagusnerven )
 9. Minska lidandet (prestera, undvikande, närvarande, accepans guidad övning, Hur kan du hantera det som hindrar dig i livet?)
 10. Ren medvetenhet (ge akt på dina tankar, släpp din självbild och utveckla din självacceptans)
 11. Kommunikation & relationer (Sunda gränser, säga ”nej” och våga be om hjälp, känslor)     
 12. Medveten närvaro & meditation – själva fundamentet
 13. Min trygga plats ( kärlek vs rädslor, övning, kärlek & förlåtelse)
 14. Din ljuva tid är här (framtiden, livsfilosofi, din nya livsvärden )
 15. Din inre resa (vitalitet, frihet, inre vägvisare, personlig utveckling )