Stärk dig själv, genom dig själv!

Ge dig själv eller dina anställda en möjlighet att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på stagnerad energi samtidigt som du återställer din förmåga till resiliens (motståndskraft).

Stressrelaterade hälsoutmaningar och kronisk stress leder till stort lidande och kaos för många individers hälsa runt om i världen idag. Hundratusentals blir sjukskrivna varje år och många blir långtidssjukskrivna och detta är ju ett slöseri med människors kunnande och självkänsla!

Vi vet att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

När vi möter stress bildas det neuromuskulära mönster för att hantera och skydda oss från den situationen. Vi upprätthåller denna aktivering även efter att ”stressorn” har eliminerats. Detta beteende hindrar oss från att korrekt bearbeta eller mobilisera stress. På samma sätt kan individer fastna i tankecykler som kontinuerligt aktiverar ett fysiologiskt svar, vilket begränsar deras tolerans och förmåga att hantera ytterligare stressfaktorer. Det vill säga sårbarheten ökar.

Viktigt att lösa de grundläggande obalanserna i kroppen!

En fysiologisk stressrespons inträffar i alla kroppens system, som i slutändan interagerar med varje cell. Det är inte konstigt att stressreaktioner är sammanvävda med våra känslor, immunsystem, tankar, andetag och rörelser.

Jag vill hjälpa dig!

Jag använder mig av ACT, kroppsorienterade terapier och djupavslappning samt en förståelse till din kropp, och tolka och förhålla dig och ta kontroll till de symptom och ”budskap” som kommer från din kropp.

Om man har upplevt svåra svårigheter kan man ha blivit tvungen att ”tysta” kroppen genom att aldrig lyssna på den. Då minskar förmågan att avläsa kroppen successivt. Alla kan lära sig att förstå sin kropp. Om de vill försöka kommer de att upptäcka att det är den säkraste vägen till att känna sig tryggare och mer stabil, och för i förlängningen till att må allt bättre.

Välkomna till Stressterapi och coaching där jag vill ge dig möjligheten att holistiskt utplåna stress, blockerade känslor och kroppsspänningar samt lätta på eventuell stagnerad energi och samtidigt återställa din förmåga till resiliens (motståndskraft).

Erbjudande

Stressterapi och coaching för endast

SEK 1595*

för 3 sessioner

*Gäller endast privatpersoner och tider inbokade under okt-dec 2021 därefter gäller ordinarie pris SEK 750 (60 min). Detta i ett led i att jag vill integrera min nya utbildning inom Somatic Stress Release™

Livskraft – Stresshanteringskurs

Livskraft är en online-kurs som riktar sig till dig som upplever någon form av stressproblematik. Med ett inkännande förhållningssätt möter vi oss själva och utvecklar vår medkänsla och hur vi kan hantera våra tankar, och optimera andning och återhämtning.

Företag och arbetsgivare

Intressanmälan stresscoaching

”Jag är intresserad av att ta del av erbjudandet om 3 sessioner för 1595 kr!”

Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad om bokning av tid.