Från Stress till Livskvalitet

 “Från trauma till transformation” 

Om hjärnan och hur psykologi och yoga kan skapa positiv förändring

vid stress, trauma & andra inre blockeringar.

Den läkande kursen sker i samarbete med  Jenny Berg på Humanvalue.se och handlar om att bli mer i kontakt med sitt sanna jag genom psykologisk utbildning, meditativa övningar och yoga! 

– Vill du skapa fysiskt och psykologiskt välmående och trotsa tidigare eller pågående trauma, blockeringar eller låg självkänsla? 

– Är du trött på att inte komma vidare trots alla ansträngningar du gör? 

– Känns det meningsfullt för dig att koppla ihop kropp och själ med en intellektuell förståelse? Eller en intellektuell förståelse med kropp och själ?  

Vi vore så glada att få delge vad som bidragit till att vi kommit igenom trauma och andra hindrande blockeringar och vidare. Om det känns rätt och sant för dig är du varmt välkommen att anmäla dig till: lena.thurner@prahna.se  

Låt oss växa tillsammans!   

Ges 4 ggr x 3 h  

Om hjärnan och hur psykologi och yoga kan skapa positiv förändring vid stress, trauma & andra inre blockeringar.

Enkelt förklarat med hjälp av en pedagogisk modell, kan vi dela in hjärnan i tre olika system. Dessa system kallas inom compassion fokuserad terapi för hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet. Alla dessa system har en viktig funktion och är skapade för att säkra överlevnad och välmående hos människan.

Hotsystemet är kroppen försvars system. Det aktiveras snabbt och automatiskt, ofta även innan vi medvetet uppfattat något hot. Detta är av största vikt när något verkligt eller potentiellt farligt sker, så att vi snabbt ska kunna ta oss bort från hotet. Exempelvis om en bil kör rakt emot oss i hög hastighet.

Hotsystemet dras igång inom oss via hotfulla signaler i kroppen. Och vid verklig fara är detta av största vikt såklart. Men när hot systemet dras igång av hot signaler från våra tankar innebär detta ett system som går på högvarv.  Hjärnan vet tyvärr inte skillnaden på fantasi och verklighet. Så de tankar vi alla har som handlar om oro, självkritik eller dömande av andra, inriktas vi utan att vi medvetet valt det själva på att försvara oss, attackera, fly, bli passiva eller underkastande. Stresshormonerna kortisol och adrenalin pumpas ut i kroppen, vilket leder till att hjärtat slår snabbare, muskler spänns och andningen ansträngs. Detta leder i sin tur till symptom som huvudvärk, magont, upplevelse av att ha en klump i halsen, darrningar och yrsel mm. Känslomässigt aktiveras ilska, rädsla, ångest och skam.  Känslor är vad som tydligast motiverar oss att handla på ett visst sätt, därför hamnar vi lätt i oönskade beteendemönster.

Utan att förstå varför det är så svårt att bryta dem kan vi oftast inte göra något åt det.

Utforskandesystemet har funktionen att ge oss drivet att skapa något positivt för oss i framtiden. Vi behöver känna känslor som nyfikenhet, intresse och engagemang för att hålla oss motiverade till att arbeta för något på lång sikt. Exempelvis studera för att längre fram få ett arbete som säkrar en inkomst. När utforskandesystemet, eller drivsystemet som vi ofta kallar det dras igång görs det via hormonet dopamin. Dopamin ska ge oss en känsla av välmående medan vi fokuserar på att utforska livet och skapa trygghet i form av mat, tak över huvudet, värme osv.

I dagens samhälle har vi dock ett sådant överflöd av dopamin triggande saker, så som mat, internet, godis, alkohol, shopping och droger. Med ett för starkt utvecklat drivsystem hamnar vi lätt i situationer där det blir svårt att varva ner, svårt att sova, rastlöshet och i värsta fall beroenden av olika slag. Även detta är svårt att bryta när vi inte förstår varför vi reagerar som vi gör i dagen prestations-inriktade ”må bra på direkten” värld.

Trygghetssystemet aktiveras när vi ”bara är” och tar det lugnt. Det är kroppens återhämtningssystem som gör oss lugna och ger känslan av inre trygghet. Oxytocin och endorfiner är det hormon som utsöndras för att ge sköna känslor av inre harmoni.  Systemet aktiveras även när vi känner samhörighet med andra, omges av människor vi tycker om, är fysiskt nära någon vi känner värme ifrån och till osv.

Många av oss har inte tillgång till sitt trygghetssystem och upplever oss istället ensamma, otrygga och obehagliga inombords så fort vi inte har fullt upp.

Då har vi ett överaktiverat hotsystem och får bara ”välmående” via drivsystemet. Detta leder ofta på sikt till sjukdomar, utbrändhet och otilfredsställande relationer.

Vi vill visa er vägar mot sant välmående i både kropp, psykologi och själ. Med den pedagogiska modellen som grund skulle vi kalla det för att lära er att skapa balans i de olika systemen i hjärnan, så att de arbetar optimalt för att kunna komma vidare ut ur stress, trauma och andra inre blockeringar. Sedan är det så mycket lättare att skapa era liv så som ni önskar att det var, inte hur det ”bara blev” för att hjärnan fungerar som den gör.

Första delen blir då att få en mental förståelse för varför det blev som det blev, så att hjärnan kan bli mer öppen för att skapa den förändring du innerst inne önskar.

Andra delen blir att med hjälp av yoga komma i kontakt på ett fysiskt plan där blockeringarna satt sig i kroppen och hjälpa den att släppa taget om dem. Inom compassion fokuserad terapi vet man att yin yoga är ett mycket effektivt sätt att komma i kontakt med och utveckla sitt trygghetssystem.

I yoga ges även tillgång till exempelvis faschia och psoas som lagrar mycket stress och trauma på ett fysiskt plan. Det ger oss möjligheten att få en intim tillgång till vårt sanna jag, våra dolda känslor, emotioner och uppfattningar.  Samtidigt som du får en flexibel kropp och ett större inre lugn och harmoni.

När vi förenar mental- och psykologisk förståelse, kroppens naturliga visdom och andliga övningar, såsom meditation, har ni en omfångsrik metod och möjlighet till sann transformation.

Varmt välkomna med anmälan till kursen Från trauma till transformation.

Namaste,

Lena och Jenny

Anmälan: lena.thurner@prahna.se

Villkor : Det går inte att gå enstaka gånger (drop-in). Investering  4 080:- (inkl 15 % introduktionsrabatt) .  

När? Ges 4 ggr x 3 h  

Var? Kanotklubbens Hus Femöre Oxelösund (med reservation för ändring)

Betalning: måste ske innan kursstart för att garantera plats till swish 0727080480 eller BG 5023-0150.  Kvitto erhålles till friskvårdsbidrag.

Ingår: 4 söndagar med yoga 90 min & föreläsning, fika, inspelad yinyoga och meditation, medlem i en sluten Facebook forum , övningar/hemuppgifter att jobba mellan gångerna, intyg efter avslutad kurs. 

Lärare: 

ACT trauma depression ångest inre utveckling självledarskap
Jenny Berg
Terapeut
Lena Thurner
Yogalärare