Från Stress till Livskvalitet

På mina Yogapass och coaching brukar jag prata om vikten av att vårda vår inre atmosfär, och hur lätt det är att tappa bort sig själv annars. Tänk om det är så att det minst viktiga för din hälsa är att ta hand om din kropp … och att det finns andra faktorer som är viktigare för att du ska vara riktigt frisk och vital?

För tänk om nyckeln till vår hälsa inte bara handlar om att äta näringsrik mat, motionera varje dag, sova åtta timmar, ta dina vitaminer, balansera hormonerna eller gå på regelbundna hälsokontroller?

Naturligtvis är alla dessa faktorer viktiga, och till och med avgörande för att optimera vår hälsa. Men tänk om det finns något annat som är ännu viktigare?

Tänk om vi besitter kraften att läka vår kropp bara genom att förändra våra tankar och känslor?” Ja jag är övertygad om att det fungerar. Även Läkaren Lissa Rankin skriver om detta i sin bok “Medvetandet är starkare än mediciner – vetenskapliga bevis för att du kan läka dig själv”.

Med värme?Lena?