Från Stress till Livskvalitet

I Yinyogan inleder jag alltid med olika mindfulness övningar

Mindfulness definieras ofta som förmågan att rikta uppmärksamheten på ett särskilt sätt: att med avsikt vara närvarande i nuet utan att värdera eller döma det vi uppmärksammar.
Att träna sig i att vara Mindful innebär med andra ord att öva sig i att leva i nuet i allt högre utsträckning, ögonblick för ögonblick.

Mindfulness är ett förhållningssätt till det som livet för med sig; privat eller i arbetet. Ett verktyg för att nå balans i din egen arbetssituation och i ditt eget liv – ett förhållningssätt till livet.

Begreppet Mindfulness är hämtat från buddismen och är en tusenårig tradition i tränandet av medvetenhet, uppmärksamhet och närvaro.

Ett framgångsrikt redskap för dig som arbetar med människor och samtidigt ett verktyg för att nå balans i din egen arbetssituation och i ditt eget liv – ett förhållningssätt till livet.
Essensen i mindfulness är att vara här och nu och att se och möta både den inre och yttre verkligheten precis som den är. Begreppet Mindfulness är hämtat från buddismen och är en tusenårig tradition i tränandet av medvetenhet och närvaro.

Medveten närvaro – att vara vaken i nuet.

· Att observera – tillåt dig att leva i nuet och var uppmärksam på dig
själv
· Att beskriva – vad är det du observerar, se tankarna och känslorna
som subjektiva reflektioner och inte som sanningar
· Att inte döma – konstatera bara situationen, värdera inte
· Att delta – delta i de skeenden som händer när de händer

Mindfulness´ fem komponenter

1. Låg reaktivitet gentemot inre upplevelser
2. Observans på känslor, tankar, kroppsförnimmelser
3. Förmåga att agera medvetet i nuet
4. Förmåga att beskriva känslor och inre upplevelser i ord
5. Icke-dömande attityd till inre upplevelser

Ledande hjärnforskare har nyligen visat att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan vid meditation för att bli mer mindful (närvarande i ögonblicket). Efter ett par månaders träning sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan av pannloben det vill säga från irritation, flykt och kamp till lugn, harmoni och glädje.
Andra undersökningar har visat att tanke och känsla koordineras bättre vilket kan ha betydelse för din förmåga att fatta kloka beslut. En färsk undersökning från USA har visat att delar av hjärnans bark blir tjockare med meditation och att åldrande av vissa delar av hjärnan kan motverkas. (Källa: Region Örebro Landsting)