Från Stress till Livskvalitet

Förutom att rädslan påverkar oss kroppsligt så har det även blivit politisk hårdvaluta.

Läser SvD och läser om Trump. Ryssland Systemkollaps, IS, Invandring, Rasism och Klimatkrisen. Är undergången här? Frågar man sig. Enligt Johan Norberg blir världen trots alla hot alltmer trygg och välmående. Så varför känns det som att undergången rycker allt närmare?  Jo det finns en rent evolutionär förklaring. För att överleva har det genom årtusenendena krävts att vi vässar våra förmågor att identifiera hot. Amygdalan,  den så kallade reptulhjärnan,  hjälper oss att reagera instinktivt när vi ställs inför olika typer av faror. Den har länge tjänat oss väl. Men den är INTE anpassad för en mediesituation där globala massmedier producerar tv, radio, texter och webbflöden 34 timmar om dygnet.
Så den den största faran idag är rädslan  och när framtidstron försämras gynnar denna rädsla bara partier som Sverigedemokrater, Le Pen och Donald Trump. De vinner röster på vår rädsla och de förstärker gärna denna känsla.  Enligt Trump är allt livsfarligt och att världen står i brand – “vänd er till mig så kommer jag att ta hand om er”. Trump attraherar missnöjda vita män, manlig arbetarklass.  Läs gärna mer: “Progress. Ten reasons to look forward to the future” (2016) Johan Norberg. Och enligt filosofen Nick Boström – “att gå runt och oroa sig hjälper inte på något sätt. Den som vill minimera riskerna med framtida teknologier gör bäst i att leta vägar att främja fred, tillit och samarbete i världen – det vet vi behövs för alla framtidens utmaningar! Utmaningen är med andra ord att sluta vara så pessimistiska,  skaka av oss den där rädslan som sluga retoriker vill odla inom oss,  se vad vi faktiskt har åstadkommit så här långt, och bygg vidare på det. Njut och släpp taget om alla rädslor.