Från Stress till Livskvalitet

När jag senast var på en yogautbildning på Bali med Tara Judelle och Scott Lyons, så förklarade de att syftet med att sprida yogan är att vi kan få fred på jorden.

Yoga är ju en mångtusenårig indisk lära som idag är omåttligt populär och där antalet utövare ökar för varje dag som går.  Då omvärlden är krävande för oss människor behöver vi lära oss hitta ett lugn likväl som ökad kraft. Den uråldriga indiska texten Bhagavad Gita beskriver omvärlden som ett slagfält där det gäller att hålla fast vid fungerande moral och etik samt reflektera kring våra normer och värderingar för att både vi som människor samt vår omvärld ska gå vinnande ur varje situation och bevara det naturliga, det ädla och det goda.  I stora drag handlar yoga om liv, livskraft och hur man uppnår sin maximala potential som människa. Syftet är på ett individuellt plan att stärka sinnet genom asanas och pranayama(andningsövningar) träning med hjälp av bandhas(inre muskulära sammandragsövningar i bålområdet), drishti(fokuseringspunkter) och mudras(en kombination av rörelser som kan styra energi i sinnesstämningar).

För att uppnå ett starkt och balanserat sinne måste vi hjälpa det att hitta ett tryggt hem att bo i, vår kropp. Ofta definieras hathayoga som “Meditation i rörelse”. När vi har form, kropp och sinne i en enhet (detta skapar hathayoga), så kan kan vi se innehållet , vår själ.  Det är först då som vår andliga kraft är mogen att visa sig för oss; Kundalini (urkraft). De tre utvecklingsstadierna, kroppslig-, sinnlig- och själslig utveckling, betecknar vägen till yoga. Genom att inlemma yogans kunskap i allt vårt handlande blir medvetenheten till vishet och vi utvecklar förståelse för vem vi är, varför vi är och vad vi är. 

Yoga ställer inga krav på prestation, perfektion eller resultat.Här får du vara den du är, visa det du vill visa av dig själv, ha roligt, ha tråkigt och arbeta i ditt eget tempo. Yoga kan ge oss kraft att kämpa på med mindre onödig ansträngning och kanske “bara just” göra den, håll igång och se vad som händer.