Från Stress till Livskvalitet

Vi är alla well-beings, Beings of The Well.

Sprungna ur själva Källan kommer välmående. Well betyder källa på engelska, betecknar inte bara något vi hämtar vatten från, utan också en plats eller ett tillstånd att ösa kraft ur. Well har ju också betydelsen av bra eller god, och i den bemärkelsen blir förstås well-being en intressant sammansättning. Därför har jag valt att kalla mitt företag för prahna – wellbeing