Från Stress till Livskvalitet

HUR VÅRA TANKAR OCH VÅRA egna UPPFATTNINGAR FÅR OSS ATT KÄNNA OSS STRESSADE eller inte ?

Det sägs att 90 % av alla läkarbesök är ett resultat av stress. Idag är rädslan i världen stor, över krig, fattigdom, miljön osv. Rädslan gör något med oss. All känsla av rädsla kommer att frigöra kemi, som stänger av tillväxten och stänger av immunförsvaret i någon form.
Oxytocin däremot som kommer från KÄRLEK och som binder sig till njutningens källa precis som vasopressin. Det är en kemikalie, som när vi tex är kärleksfulla släpps ut i blodet och gör oss mer attraktiva och vi börjar lysa och se väldigt friska ut ?Så detta förbättrar hälsan och tillväxten hos våra celler.

För att jämföra: Vi befinner oss hemma vid köksbordet med vår mobiltelefon bredvid oss, och ser att vår chef har skrivit till oss med rubriken ”konflikt på jobbet”. Vi börjar då kanske misstänka att chefen har klagomål på oss i någon form och den här gången ser vi något som börjar oroa och skrämma oss. Bilden eller tolkningen av det hotet översätts av hjärnan till helt annan kemi, vi ser något som skrämmer oss och då frigörs stresshormoner och inflammatoriska medel. De kemikalier som frigörs vid stress stänger av tillväxten av cellerna och hämmar immunförsvaret.

Att uppfatta ett hot, aktiverar binjuresystemet, flykt och kamp. Det gör att tillväxten av cellförnyelse (hudceller, hårceller, hela slemhinnan, i matsmältningsorganet etc) i kroppen börjar avstanna. Vi åldras snabbare.
Vad är det som avgör om det blir ett hot? Det är vår uppfattning och sedan hur den uppfattningen översätts till kemi av hjärnan. Kemin påverkar vårt blod och som ger näring, och som leder aktiviteten hos 50 biljoner celler i vår hudövertäckta kropp.

Så detta förklarar betydelsen av hur en tanke förändrar genetiken för vår aktivitet, eftersom våra tankar omvandlas till kemi av hjärnan.

Vi kan alla bli mer medvetna på hur vi tolkar yttre hot och hur vi stärker upp vårt stresskydd. På mina Retreats, coaching, yogaklasser förklarar jag, visar och lär ut vikten av att vara i det medvetna kreativa sinnet som öppnar upp för kärlek. ? ?