Från Stress till Livskvalitet

I studier har man sett att vanlig hathayoga, fysisk yoga och mindfulness träning har likvärdiga effekter när det gäller att påverka hippocampusvolymen, som har med stresstolerans, minne och positivt humör att göra.

De korslaterala övningar som t ex omvända triangeln, sägs förbättra samarbetet mellan hjärnhalvorna.

Många forskare tror att effekterna av yogan förmodligen beror på uppmärksamheten. När man yogar har man uppmärksamheten i nuet, vilket man även har i meditationen.
Dessutom vet man att yogan har antiinflammatorisk effekt, och eftersom depressioner kan bero på inflammationer kan man förmodligen även påverkas på det sättet genom att ångest och depressioner minskar.
I studier utomlands används ofta yoga för canceröverlevare. De går bättre livskvalitet, mindre ångest och färre depression symptom när yoga träning används som komplementerande behandling. I Sverige använder många yoga som komplement till vanlig fysipterapi/sjukgymnastik, bland annat mot sömnproblem, stress och hjärtsjukdomar