Från Stress till Livskvalitet

Vad innebär det här begreppet “energi” egentligen?

Det är något som finns där men den är ändå svår att ringa in. Vad är det som gör att att vi vissa dagar känner oss genomsyrade av kraft och lust, medan vi andra dagar känner oss tröga, tunga och orkeslösa? Och efter en yogaklass kan vi känna oss extra balanserade, samlade och uppfyllda med energi.
Vad är då prana? Prana kan betyda många olika saker: energin som sägs finnas i allt, medvetenhet om kroppens inre visdom eller andningen. Mängden prana är konstant och kan inte öka eller minska. Så när man säger att man ska öka prana i kroppen eller sinnet menar man att man omvandlar befintlig energi till en kreativ, positiv kraft, som gör det möjligt för oss att utvecklas. Det första steget till att öka prana i kroppen är att lära sig att praktisera djup och medveten andning, pranayama (som betyder förlängning av, eller kontroll av livskraften.) 

Även om man inte är någon anhängare av det yogiska prana- konceptet, så kan man se att det finns ett samband mellan andningen och hälsan. Koncentrerad andning främjar vår mentala och fysiska hälsa på många sätt. Dels genom ett ökat intag av syre och energi, dels genom medveten koncentration, vilket gör oss mer närvarande i nuet. Detta stillar det vad som inom yogan brukar kallas “monkey mind”, sinnesstress symboliserat av en apa som rastlöst och utan mål hoppas från gren till gren. På detta sätt gör den bara av med energi.

Vi kan tacka en av den moderna yogans “grand old men”, BKS Iyengar, för att han med sitt moderna förhållningssätt har kastat ett nytt ljus på hathayogan. Under mer än ett halvt sekel har han, med sitt outsinnliga intresse för yogans struktur, visat hur utövandet av de olika asanorna faktiskt har stor betydelse. Med små och exakta omställningar av kroppens positionering i asanorna menar Iyengar att effekten i såväl andnings- som energiflödet blir fundamentalt förändrad. En viktig del av iyengaryogan handlar också om att med en precis hållning ge plats för hela andningsapparaten och indirekt också få igång pranas flöde.

Om hållningen på verkar andningen, kan man ana att andningen också påverkar hållningen. Vår livsstil har också stor inverkan på prana. Fysiska aktiviteter. att äta och sexuella relationer påverkar alla distributionen och flödet av prana i kroppen. Känslor, tankar och fantasier påverkar ännu mer. Oregelbunden och obalanserad livsstil, dålig kosthållning och negativ stress kan hindra, hämma och sänka prana kraftigt i kroppen. Detta resulterar enligt yoga i känslan av “att bli/vara tömd på energi”. Om prana sänks betydligt i ett specifikt chakra leder det ofta till sjukdom och obalanser i främst ämnesomsättningen funktioner.

Så andningsteknikerna arbetar för att återställa balansen i oss och kan styra om energin så att den inte dräneras.